Úvod

Družstevní inkubátor vyjadřuje snahu Alternativy zdola pomáhat zájemcům o družstevnictví, případně o jiné formy demokratické ekonomiky. Takové zájemce chceme informovat, povzbuzovat je a pomáhat jim především se založením družstva – a to bez ohledu na cíl a předmět jeho činnosti. Hlavními formami pomoci jsou osobní konzultace a tato webová stránka. Web nabízí především praktické informace ve srozumitelné podobě, zajímavé myšlenky historických i současných osobností a také inspirativní příklady fungujících družstev z různých oborů a regionů.

V sekci Kontakty bude také interaktivní mapa spřátelených družstev a jiných institucí, na které se zájemce může obrátit i přímo, protože Alternativa zdola si neuzurpuje postavení vševěda nebo nepostradatelného prostředníka.

I takto se snažíme v praxi naplňovat heslo F. C. Kampelíka “Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno.”

Logo Alternativy Zdola

Iniciativa Alternativa zdola (a stejnojmenný spolek) sdružuje věřící i nevěřící, členy různých politických stran a hnutí, ženy a muže, mladé i zralejší. Iniciativa vznikla v létě roku 2010 v reakci na vznik vlády ODS, TOP09 a Věci veřejných s předsedou Petrem Nečasem. Snaží se přenášet systémové alternativy z celého světa (od Latinské Ameriky po Bratislavu) do českých poměrů. Tyto alternativy přinášejí rozkvět lokálních ekonomik, nulovou nezaměstnanost, skutečnou účast občanů na rozhodování, zavádění moderních technologií a ekologickou udržitelnost. Činnost v komunitách ukazuje, že “jiný svět je možný”.