Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno

F. C. Kampelík (1805 – 1872), zakladatel družstevního finančnictví.

Alternativa zdola vytvořila Družstevní inkubátor na podporu všem zájemcům o družstevnictví a další formy demokratické ekonomiky. Budeme informovat, povzbuzovat a pomáhat každému, kdo má zájem o založení družstva – a to bez ohledu na cíl a předmět jeho činnosti. Hlavními formami pomoci jsou osobní konzultace a tato webová stránka. Web nabízí především praktické informace ve srozumitelné podobě, zajímavé myšlenky historických i současných osobností a také inspirativní příklady fungujících družstev z různých oborů a regionů.

V sekci Podporují nás jsou osobnosti, družstva a jiné instituce, na které se zájemce může obrátit i přímo, protože Alternativa zdola si nehraje na vševěda nebo nepostradatelného prostředníka.

Logo Alternativy ZdolaIniciativa Alternativa zdola (a stejnojmenný spolek) sdružuje členy různých politických stran a hnutí, věřící i nevěřící, ženy a muže, mladé i zralejší. Iniciativa vznikla v létě roku 2010 v reakci na globální finanční krizi a od té doby se snaží přenášet systémové alternativy z celého světa (od Latinské Ameriky po Bratislavu) do českých poměrů. Jedná se o vyzkoušené a časem ověřené techniky a nástroje, které přinášejí rozkvět lokálních ekonomik, snižují nezaměstnanost, zajišťují skutečnou účast občanů na rozhodování a zavádějí moderní technologie i ekologickou udržitelnost. Tyto aktivity v duchu „mysli globálně, jednej lokálně“ ukazují, že “jiný svět je možný”.

 

Společná expozice výrobních družstev na veletrhu Spielwarenmesse (Zdroj DAČR)
Společná expozice výrobních družstev na veletrhu Spielwarenmesse (Zdroj DAČR)