Světová statistika a instituce

Družstevnictví je rozšířeno globálně. Na světě je celkem skoro miliarda družstevníků. Mezinárodní družstevní svaz sdružuje 249 členských organizací z 93 zemí světa. Výjimečně vysoký podíl členů družstev mezi obyvateli je například v Německu, Kanadě, Hondurasu, Singapuru a v Keni. V absolutních počtech vede Indie (239 miliónů) před Čínou (180 miliónů). V Evropě existuje 160 tisíc družstevních podniků, jež vlastní 123 milionů jejich členů a které poskytují pracovní místa pro 5,4 milionu osob.

Dostupné údaje podle Světového družstevního monitoru (za rok 2012) ukazují stálý růst družstevního sektoru, jeho odolnost vůči světové finanční krizi (viz také následující kapitola) a příspěvek k hospodářskému a společenskému prospěchu lidí. Největší ekonomický význam mají družstva v oborech jednak zemědělství a potravinářství, jednak pojišťovnictví. V těchto oborech se uskutečňuje 27% resp. 45% obratu, hodnoceného u tří set největších družstev. Celkový obrat této “top 300” vzrostl za roky 2010-2012 o 11,6 %. Absolutní počet družstev roste nejvíc v Asii a Africe.

Snad nejslavnějším družstevním podnikem je baskická skupina Mondragon. V několika státech má celkem 74 tisíc zaměstnanců a z nich je asi 40 procent podílnických členů. Nejvíc jí pomáhá její hodnotová orientace (dlouhodobost, kvalita, solidarita) a vlastní finanční zázemí v podobě družstevní banky Caja Laboral, která spravuje kapitálové podíly zaměstnanců a je schopná nabídnout poradenskou a finanční pomoc těm družstvům ve skupině, která se ocitnou v potížích.

Mezinárodní družstevní svaz

Organizace International Co-operative Alliance byla založena v Londýně v roce 1895 z iniciativy francouzských a britských družstev. Dnes sídlí v Ženevě a jedná se o jednu z největších mezinárodních nevládních organizací sdružujících kolem miliardy jednotlivých členů z 272 členských organizací z 94 zemí světa (k 20. říjnu 2013). Web http://ica.coop/