Videozáznam z konference “Lokální ekonomika: Návod k použití”

Konference Alternativy Zdola s podporou Nadace Rosy Luxemburgové se konala v Praze dne 17. 5. 2019