Christian Pomper: Nové družstevní hnutí v Rakousku — GEA MAMA EG & RÜCKENWIND.COOP

Osobnost Heini Staudingera, myšlenky GEA a dílny Waldviertler Werkstätten, to jsou základy úspěchu nového družstevního hnutí, které nedávno vzniklo v Rakousku.

Úspěšné firmy vyžadují souhru řady aktérů a svou roli zde hraje i štěstí, ale přesto existují osobnosti, které vyčnívají. Takovou osobností je Heini Staudinger, podnikatel, finanční rebel, obuvník a také mozek GEA Waldviertler.

Už dříve byly známé Waldviertler Werkstätten (dílny v oblasti Waldviertel), které produkují udržitelné, dlouho použitelné boty, tašky a matrace. Prodej zajišťuje 50 prodejen GEA[1] v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Od roku 2004 sledoval Heini Staudinger ideu spojení svých firem GEA a Waldviertler Werkstätten v družstvo. Chtěl je tedy družstevně organizovat. Proč družstvo? Protože právě to je podle něj ideální právní forma a základ pro společné hospodaření, které má úctu k životu[2]. V družstvu je to totiž právě člen, kdo je v centru dění, nikoliv orientace na dividendy (jde tedy o přednost principu „member value“ nad „shareholder value“). Hledaly se proto kontakty ke vzorům jako je SEKEM v Egyptě, Mondragon v Baskicku nebo Taz v Berlíně, aby bylo možné určit, jaké možnosti nabízí družstevní model pro rozvoj firemní struktury GEA Waldviertler. Cestou jsme narazili na množství těžkostí, ale nakonec se podařilo ledy prolomit.

RÜCKENWIND.COOP A PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K VLASTNÍMU DRUŽSTEVNÍMU SVAZU

Podle rakouského zákona musí být družstvo členem některého z uznaných družstevních svazů. Projekt založení družstva GEA Waldviertler byl tedy předložen jednomu (nebudu jej jmenovat) existujícímu družstevnímu svazu. Rozhovory s tímto svazem se však staly velice frustrující a v mnoha aspektech nebyly zrovna kooperativní.

Rakouskému družstevnictví dominují dvě silné skupiny — Raiffeisen a Schulze-Delitzsch. Nesou tedy hrdá jména svých zakladatelů, ale — přátelsky řečeno — jejich zakladatelská idea v průběhu desetiletí dost utrpěla. Obě dvě velké osobnosti družstevního hnutí usilovaly především o to, aby se obyčejní lidé dostávali z bídy.

Když jednání s existujícími družstevními svazy tak vázla, začali jsme uvažovat o založení vlastního svazu. A tak 22. července 2014 v Dorfgasteinu proběhla zahajovací valná hromada Podpůrného svazu pro všeobecně prospěšná družstva. V květnu 2015 uspořádala GEA Akademie sympozium o „smysluplném hospodaření“ a při této příležitosti byl účastníky schválen aklamací hlavní směr nového družstevního hnutí. Byl to náš  Květnový manifest. Žádost o uznání svazu byla Ministerstvu hospodářství předložena v červnu 2015 a v prosinci 2016 náš Podpůrný svaz konečně získal příslušné rozhodnutí o uznání. Byla to dlouhá byrokratická cesta plná výkladů a námitek, ale nový svaz (v němčině Rückenwind — Förderungs — und Revisionsverband gemeinwohlorientierter Genossenschaften) nakonec mohl zahájit svou činnost. Tím byla vytvořena cesta pro vznik nových družstev.

GEA MAMA EG JE V ROLI MAJÁKU PRO RÜCKENWIND.COOP

GEA Mama eG (německé označení Matky Země) je družstevní holding s celosvětovou působností a řídí zároveň i družstevní a společenské aktivity GEA Waldviertel. Založen byl v roce 2017 k obsluze obou těchto důležitých oblasti. GEA MAMA eG tak poskytuje centrální služby družstevního holdingu a obsluhuje média a komunikace, marketing, finance, právo, účetnictví, mzdy, controlling a participativní management pro celou rodinu GEA Waldviertler. Vedle toho je však také důležitým společenským aktérem, který prosazuje smysluplné a udržitelné hospodaření. Je předvojem pro nové družstevní hnutí (RÜCKENWIND.coop).

DEMOKRATICKÉ SPOLUROZHODOVÁNÍ SE OPÍRÁ O SPOLEČNÉ HODNOTY A PRINCIPY

Podobně jako u členů družstva GEA Mama eG se mohou do světa GEA Waldviertel zapojit také spolupracovníci, zákazníci, partneři, přátelé, podporovatelé, ale i další zainteresovaní lidé, a mohou demokraticky spolurozhodovat a účastnit se našeho družstevního života.

Všechno se odehrává na bázi společných družstevních hodnot a principů. V GEA nevymýšlíme nové družstevnictví od začátku, ale spíše oživujeme jádro a podstatu družstevnictví a vracíme se k jeho počátkům, k družstevním pionýrům, jakými byli Rochdalští průkopníci(1844) nebo k Hermannu Schulze-Delitzschovi a Friedrichu Wilhelmu Raiffeisenovi. Vycházíme z klasických družstevních principů svépomoci, vlastní zodpovědnosti a samosprávy.

Tohle všechno pak kombinujeme s hodnotovými představami Velké francouzské revoluce, s učením Rudolfa Steinera (duchovní svoboda, rovnost před
zákonem a bratrství v ekonomice) a s vlastními zásadami GEA. První zásada se vynořila po těžké krizi ve firmě: „Buď statečný!“ (v rakouské němčině
„SCHEISS DI NED AU“). Na to navazovala logicky druhá: „Buď chytrý!“ (neboli „BITTE SEI NED SOOO DEPPAD“), protože s pouhou statečností se často
nevystačí. Jenže chytří a stateční mohou být i lupiči, a proto bylo potřeba zformulovat ještě třetí zásadu: „Orientuj se na lásku!“

SOUČASNÉ A BUDOUCÍ AKTIVITY A PROJEKTY

Diverzifikované hospodaření odolává krizi lépe než monokultura. Proto usilujeme o vyvážené složení odvětví GEA MAMA a jejich dceřiných firem a zajištění vysoké stability jak jim samotným, tak našim družstevníkům nebo těm, kdož nám poskytli půjčku. Nyní vyrábíme boty, tašky, nábytek a vedle toho provozujeme také GEA Akademii, která organizuje semináře k naší činnosti a myšlenkám.

Patří nám závody a firemní budovy, ve kterých se naše aktivity uskutečňují.

Dalším velkým tématem je bydlení. Ubytování zatím nabízí GEA Hotel Post, který se v budoucích letech rozšíří o akademii, místnosti pro semináře a slavnostní sál. Vedle toho vybudujeme „Quartier zur Sonne“ (Čtvrť U slunce) se společnou zahradou a mezigeneračními byty.

Sesterská společnost GEAsoft eG je pionýrem v oblasti Open — Source a jejím cílem je nabízet produkty a služby informačních technologií, které budou přátelské vůči zákazníkům a budou dlouhodobě udržitelné. Důraz klade na podporu lokální ekonomiky a malých a středních firem s vysokou přidanou hodnotou IT služeb. Důležitými
oblastmi jsou digitalizace, alternativní způsoby financování (kooperativní crowdfunding) a kryptoměny (založené na technologii blockchain).

Do budoucna chceme posílit také zemědělství a energetiku.

Společenské aktivity představují velmi důležitou část činnosti GEA Waldviertler. Založili jsme proto iniciativu „Bahati Sasa — Heinrich Staudinger pro Afriku“, která sbírá peníze pro projekty v Africe. Cílem je dlouhodobé zlepšení situace lidí na místě, aby co nejdříve přestali být závislí na finanční pomoci odjinud. Svaz „GEA Formel Z — svaz na podporu dětí“ bojuje proti chudobě dospívajících dětí a mladistvých a zviditelňuje toto téma na veřejnosti.

V neposlední řadě usilujeme o společné akce ke zlepšení rámcových podmínek rakouského družstevnictví, aby sloužilo i ve prospěch družstevního hospodaření, které podporuje život.

Viva la cooperacion!


[1]  GEA je řecky pro Matku Zemi.

[2]  Preambule ke stanovám družstva GEA Mama z 9.11. 2017: „Zakládáme toto družstvo v přesvědčení, že hospodářské konání může být udržitelně úspěšné jen tehdy, kdy bude orientováno ekologicky, ekonomicky a sociálně a zvažuje dopady vlastního jednání na přírodu, na sociální soudržnost a na navázané odvětví, čímž je i vhodné pro další generace. Při sledování cílů tohoto družstva se orientujeme na vzor takové ekonomiky, v níž mají potřeby lidí a respekt k Zemi přednost před usilováním o zisk a před maximalizací zisku.“