Příklady

V této části nabízíme informace o konkrétních družstvech formou případových studií nebo odkazů na texty v médiích.

Případové studie:

Další informace:

Pravidelně o životě českých družstev a o družstevním hnutí informuje časopis Czech Cooperator, vydávaný v češtině a angličtině Družstevní asociací České republiky. Je dostupný na internetu:
http://www.dacr.cz/casopis-czech-cooperator/

O družstevnictví píší pravidelně také Kulturní noviny, nezávislé vydavatelské a mediální družstvo
https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/druzstvo
O mediálním družstevnictví píše Jan Exner: Jiná média jsou možná
http://casopisargument.cz/?p=35834