Projekt Družstevnictví v kostce

Cyklus odborných seminářů pro střední školy a střední odborná učiliště 

Za realizaci odpovídá Alternativa zdola, z.s.

V rámci tohoto projektu nabízíme zájemcům ze středních škol a učilišť Středočeského kraje uspořádání půldenních seminářů pro žáky, studenty a učitele na téma družstevnictví. Semináře mají formu vzorové hodiny, takže je rovněž možné je převzít a zařadit do běžné výuky. K tomu nabízíme i manuál pro učitele. Součástí našich seminářů jsou i setkání s družstevníky z úspěšných družstevních podniků. Jde nám o propagaci družstevnictví jako perspektivní formy podnikání, vhodné pro nejrůznější obory činnosti. Pro absolventy škol, kteří stojí před volbou profesního zařazení chceme rozšířit paletu možností, protože družstevnictví nabízí možnost spolurozhodování a podílu na vytvořeném zisku a zároveň snižuje rizika spojená s podnikáním.

Projekt získal záštitu Úřadu Středočeského kraje.

Na projektu se podílí Česká zemědělská univerzita v Praze a Ekumenická akdemie z. s.

Projekt finančně podpořili:
  Středočeský kraj, Fond Hejtmanky
  Družstevní asociace ČR
  Alternativa zdola, z. s.

Kontakty
Vedení projektu: Daniel Glas, d.glas@seznam.cz, 606 055 357
Organizace seminářů: