Další užitečné weby

Pro další, podrobnější a aktuálnější informace můžeme doporučit příslušnou sekci webu www.netsocan.cz, a konečně různé publikace dr. Magdaleny Hunčové, například “Družstva a jejich role v tržní ekonomice”, vyd. Univerzita J.E. Purkyně v r. 2006.

Ze zahraničních zdrojů například web Mezinárodní družstevní aliance (ICA) nebo Evropského výzkumného ústavu družstevních a sociálních podniků (EURICSE).