Videozáznam z konference “Lokální a družstevní metody hospodaření jako progresívní vize”

Konference Alternativy Zdola s podporou Nadace Rosy Luxemburgové se konala v Praze dne 9.10.2018