Německo řeší problém financování péče

Jako jedno z možných řešení se objevilo také družstevnictví.

Německá Tagesschau informuje o možném modelu financování péče – bavorském družstevním modelu.

Ministr zdravotnictví Jens Spahn vyžaduje zásadní debatu o péči a o jejím financování. Počet těch, kteří péči potřebují, přitom v Německu roste. Již nyní to je 3,5 milionu lidí. Není dost pečovatelů, jejich plat bude muset růst. Ale kdo tyto náklady zaplatí? Je potřeba najít koncepty, které dokáží skloubit péči s vysokou kvalitou, která je ale financovatelná.

Martin Okrslar s pár přáteli dostali nápad, založit družstvo, které v jižním Bavorsku uskutečnilo řadu bytových projektů, patří mezi ně i pečovatelské domy. Nejde totiž jen o zaplacení pečovatelů, ale také o investice do budov. Soukromí investoři se derou na trh a právě v tomto sektoru docilují vysokých zisků.

Jenže v družstvu Maro je to jinak. Byty pro občany s demencí se staví neziskově. Družstva totiž nepracují primárně s motivem zisku. Okrslar říká, že pro družstvo to není byznys, ale hlavní je obsah činnosti. Samozřejmě, že se to vše musí samo uživit, ale nikdo z družstva nechce těžit velké peníze.

Pečovatelské domy jsou dokonce částečně organizovány svými obyvateli. Stanovují si pravidla, družstvo dává k dispozici byty, které byly financovány dle družstevních principů. Tím se brání tomu, aby akcionáři či makléři na nemovitosti hodně vydělávali. Proto mohou být nájmy v těchto bytech v dlouhodobém horizontu pod tržní hodnotou. Družstvo nemá zájem na velkých nárůstech ceny.

Družstvo má dnes již 850 členů. Někteří se stanou členy, protože se chtějí nastěhovat do svého, nebo si chtějí takto zajistit místo v pečovatelském domě. Místa se rozdělují například dle délky členství či vztahu k místu. Jiní družstevníci prostě chtějí své peníze uložit eticky, chtějí mluvit do projektu a vidět, jak se s jejich penězi zachází.

Člen musí zaplatit 1500 euro. Družstevník si ale může koupit další podíly a těmi podpořit další stavební projekty. Během stavby se dividendy nevyplácí, což odradí jen ty, kteří chtějí rychle vydělat. Tím pádem se hlásí jen ti, které koncept oslovuje. Výnos je přitom zastropován na 4 %.

Tyto projekty jsou zatím vzácné, ale předseda svazu katolické pomoci ve stáří v tom vidí budoucnost péče. Zahraniční investoři, kteří na péči bezostyšně vydělávají, jsou mu trnem v oku. Naopak družstvo vtahuje občany, znají místní situaci a dobře ví, že nikdo třetí si odtamtud neodvede zisky.

Dle družstevního principu je možno financovat i větší pečovatelské domy, stačí najít dost lidí, kteří se do toho zapojí. Pomoci mohou komunity, nadace či církve. Z dlouhodobého hlediska je to lepší než se spoléhat na finančního investora, míní zástupce katolické církve.

Ekonom, na kterého se obrátila Tagesschau, tak nadšen není a domnívá se, že se jedná jen o částečné řešení. Podle něj ale není možné se na družstevní řešení spoléhat u velkého množství lidí.

Zdroj: http://casopisargument.cz/2019/02/27/nemecko-resi-problem-financovani-pece/