Odstartoval cyklus seminářů Družstevnictví v kostce

Na kladenské Střední škole designu a řemesel odstartovala série seminářů Družstevnictví v kostce, pořádaných Alternativou zdola ve spolupráci se Středočeským krajem, Družstevní asociací ČR, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Ekumenickou akademií.

Více v článku https://nasregion.cz/studenti-stredoceskych-skol-se-seznamuji-s-druzstevnictvim-232741/ a v sekci Družstevnictví v kostce