Pozvánka na akci – říjen 2018

Alternativa zdola, z.s., Rosa Luxemburg Stiftung, e.V., zastoupení v České republice a Parlamentní skupina konfederace Sjednocené evropské levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) zvou na konferenci

Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize

Kdy: v úterý 9. října 2018 od 10:00 hod. do 17:00 hod.
Kde: Braunův dům, Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

Kapacita je omezená, k účasti je nutné se přihlásit na adrese: jiri.silny@rosalux.org.

Program

10:00 – 10:15 Úvod

 • Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola)
 • Joanna Gwiazdecká (Rosa Luxemburg Stiftung)

10:15 – 11:15 Rámec

 • Klára Starostová (asistentka v EP, frakce GUE / NGL)
  Zpráva Evropského parlamentu o sociálním podnikání
 • doc. Ilona Švihlíková (ekonomka, Alternativa Zdola)
  Makroekonomické výhody družstevnictví
 • Diskuse

11:15 – 11:30 Přestávka

11:30 – 13:00 Klíčové oblasti pro rozvoj družstevnictví a solidární ekonomiky

 • Christian Pomper (zástupce družstevního uskupení z Rakouska)
  Nové družstevní hnutí v Rakousku – GEA Mama eG a Rükcenwind.coop
 • Martin Mikeska (mluvčí Komory obnovitelných zdrojů)
  Právní základy českých energetických komunitních projektů a zkušenosti s nimi
 • Karel Polanecký (energetický expert Hnutí DUHA)
  Komunitní projekty obnovitelných zdrojů
 • Tanja Gaudian (energetické družstvo Schönau, Německo)
  Občané vyrábějí energii: jak se dostává demokracie na trh s elektřinou

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:00 Příklady

 • Miroslav Kerouš (ekonom)
  Legislativní rámec a praxe výrobního družstva (příklad DUP)
 • Eva Riečanská (etnoložka, Utopia, Slovensko)
  Možnosti a příležitosti rozvoje ekonomické demokracie
 • Jiří Malík (Spolek Živá voda)
  Sucho kolem nás aneb Jak z toho ven – návrh pilotního modelu pro ČR i EU

15:00 – 16:00 Strategický výhled a cesty

 • Zbyněk Fiala (novinář, Alternativa Zdola)
  Nástroje lokalizace, české příležitosti nového družstevnictví
 • Jason Nardi (RIPESS, Europe, Solidarity Economy Europe)
  Evropský a globální rozměr solidární ekonomiky

16:00 – 17:00 debata, požadavky na politiky, jak dál

17:00 Závěr

Plakát akce ke stažení